مازندران ، بهشهر ، کیلومتر 3 جاده سراسری بهشهر - گرگان

01134645140-2

حضور بازيگران مطرح كشور در هتل عباس آباد بهشهر

سيروس تقي نژاد و مرحوم محمد رضا غياث آبادى در هتل عباس آباد

حضور بازیگران در هتل عباس آباد بهشهر

مجيد صالحى در هتل عباس آباد

حضور بازیگران در هتل عباس آباد بهشهر

حسين مهرى در هتل عباس آباد

حضور بازیگران در هتل عباس آباد بهشهر

شيرين بينا در هتل عباس آباد

حضور بازیگران در هتل عباس آباد بهشهر

سلمان خطى (بازيگر نقش تقى در سريال پايتخت) در هتل بهشهر

حضور بازیگران در هتل عباس آباد بهشهر