مازندران ، بهشهر ، کیلومتر 3 جاده سراسری بهشهر - گرگان

01134645140-2

نرخ نامه

 

نرخ سوئیت

قیمت (ریال)

لینک رزرو

سوئیت دوخته

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ رزرو آنلاین

سوئیت سه تخته

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

رزرو آنلاین

سوئیت چهارتخته

۲٫۶۰۰٫۰۰۰

رزرو آنلاین

سوئیت پنج تخته

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

رزرو آنلاین

سوئیت شش تخته

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

رزرو آنلاین