مازندران ، بهشهر ، کیلومتر 3 جاده سراسری بهشهر - گرگان

01134645140-2

Slide background

به هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر خوش آمدید

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

آرامش و راحتی را با ما تجربه کنید

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

پذیرای شما مهمانان عزیز هستیم

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

پنجره ای رو به طبیعت سرسبز شمال

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

آرامش و راحتی را با ما تجربه کنید

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

امکانات عالی، مطابق با استاندارد های جهانی

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

Slide background

امکانات عالی، مطابق با استاندارد های جهانی

هتل آپارتمان عباس آباد بهشهر

حضور بازيگران مطرح كشور در هتل عباس آباد بهشهر

سيروس تقي نژاد و مرحوم محمد رضا غياث آبادى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f0#U06f9_#U06f1#U06f3#U06f5#U06f2#U06f1#U06f9

مجيد صالحى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f1#U06f7_#U06f1#U06f2#U06f3#U06f5#U06f0#U06f1

حسين مهرى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f1#U06f6_#U06f2#U06f2#U06f3#U06f1#U06f0#U06f1-1

شيرين بينا در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f6#U06f0#U06f1#U06f2#U06f0_#U06f0#U06f9#U06f5#U06f5#U06f5#U06f7

سلمان خطى (بازيگر نقش تقى در سريال پايتخت) در هتل بهشهر

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f0#U06f9_#U06f2#U06f2#U06f0#U06f8#U06f0#U06f4